Altmõisa maasikad 2010 naiskond3“Tule, ma näitan sulle midagi...”
Läksin töökaaslase kannul arvutist nägema, mida ta mulle vaatamiseks pakkus. See oli Keskmaa Ordu koduleht ja Peidetud Kuningriigi nimeline teemafoorum, kus käisid koos J.R.R. Tolkieni loomingu austajad. Mitte niisama, ilmaasju arutamas, vaid pidamas korralduskoosolekuid ja elamas tõeliselt kirevat elu. Nad ei olnud vaikides leppinud pärismaailma ja „mängumaailma“ vahelise piiri olemasoluga ega elanud ka otsapidi muinasjutus, nagu mõni oleks võinud neist kahtlustada. Nende muinasjutt oli otsapidi pärisellu tulnud. Ma sattusin muidugi kohemaid vaimustusse.

“Mõtlesin kohe, et midagi just täpselt Sinu jaoks,” ütles töökaaslane hiljem, siis, kui nädalapärast võisin juba kurta innukusest tekkinud ajapuudust ja unenappust. Mina olin ju paksus metsas elanud ja äkitselt avastanud enda jaoks täiesti uudse nähtuse, nähtustekobara, uue maailma. Aasta oli 2005. Ordusse astumiseni kulus mul veel aasta jagu tagasihoidlikkust jõe kaudu merre lasta, sest Ordu tundus oma asjassepühendatuse ning erilisusega hirmutavalt eksklusiivne.

Igaühe jaoks on Ordusse sattumise lugu muidugi erinev olnud. Meile on uusi liikmeid tekkinud kuni käesoleva ajani välja, aga loodud on see organisatsioon juba aastal 2003, varasema Viimase Lahke Maja nimelise ühenduse mantlipärijana. Aastal 2004 sai Ordust ka ametlik MTÜ.

Keskmaa Ordu on Eesti Tolkieni selts, kus tegeletakse J.R.R. Tolkieni loomingu ja mõtteviisi uurimise ja propageerimisega. Meile tundub, et kuigi autor ise oli inglane ja inglise folkloori elustaja-genereerija, on tema väärtushinnangud ja looming igati sobilikud austada ka eestlasele. Kindlasti kõlistab eneseuhkuse kandlekeeltel asjaolu, et Tolkien Soome ja Eesti eepostest ning keeltest vaimustus ning osakegi eeskuju sai. Huvi ajaloo, mütoloogia ja folkloori vastu ei tule kahjuks noorele ega vanale, kuna sügavamad teadmised on alati aluseks laiemale haardele. Eluterve huumor ja avatud mõtlemine peaksid olema nakatavad meie üritustest osa võtjatele. Paljud Ordu algatused on suunatud nii noortele kui vanadele ka väljaspool organisatsiooni, sest loodusarmastus, vilumine isetegevusoskustes ning loomisrõõm on iseloomulikud ühele entusiastlikule ordukale ning me ei hoia küünlaid vaka all.

Kõige laiemas laastus jaguneb Ordu tegevus kaheks. Üks pool on Tolkieni loomingu uurimine ja tutvustamine, mis peidab endas eri sektorites ja eri tasemetel kaevunud tolkinistide tõsist tööd ning külgnevate, toetavate, asjassepuutuvate teadusharude tarkustega võrdlemist, et igaüks saaks tutvuda täpselt nii süvitsi, nagu talle meeldib, aga jagada oma teadmisi ka teiste entusiastidega. Alati on teretulnud uued talendid!

Altmõisa maasikad 2010 naiskond3

Foto: Keskmaa Ordu

Teine pool Ordu tegevusest on Tolkieni loomingu ning vaimse pärandi nautimine, mis tähendab tema maailma taaskehastamist, meeleolukaid üritusi nii kinniselt kui laiale ringile, seminare, töötubasid ja suhtlemist teiste Tolkieni-huviliste rühmitustega. Keskmaa Ordu saab hästi läbi ka organisatsioonide ning rühmitustega, mis ei ole küll seotud Tolkieniga, aga harrastavad ühte kuni mitut tegevust või suunda, mida Ordugi tähtsaks peab.

Ordu sisemine ülesehitus koosneb Kodadest, mida on seitse (tähestiku järjekorras Angmari, Durini,
Elendili, Elrondi, Fangorni, Maakonna ja Rohani Koda) ja mille suur erinevus üksteisest võimaldab leida igal orduliikmel oma tegelasele hingeliselt, iseloomult, sõpruskonna või, mis seal salata, kasvõi riietuse poolest kõige sobilikuma nurgakese. Pikkade aastate jooksul on Ordu tuumiku omavahelised sõprussuhted silendanud kodadevahelisi tõkkeid, nii et üksinukrutsemist ei maksa karta ka siis, kui kõik haldjad ennast ühel heal päeval kääbikuiks peaksid nuumama. Aga kojad on siiski hea raamistus nii uustulnukale oma tegelase viimistlemiseks ja sisse elamiseks kui ka staažikale ordurüütlile oma tulevaste uurimistööde rollilähedasena hoidmises, kui ta nii peaks soovima. Pikema- või lühemaaegsete ülesannete ja projektide läbiviimiseks koonduvad orduliikmed kojaüleselt – loomulikult vennaskondadesse! Orduliikmed jagunevad ränduriteks, relvakandjateks, rüütliteks ja rändrüütliteks, eriti olulisi asju otsustab Keskmaa Nõukogu. Kojaülemate niiöelda otsene ülemus on Ordumeister – praegu valitseb meid haldjas Inwe Elrondi Kojast. Ning vaba aega, mida orduliikmel oma koja kultuuri edendamise kõrval ikka vahel tekib, veedab ordukas Peidetud Kuningriigis, mis on foorum nii jooksvaks aruteluks kui ajatuks targutamiseks. Foorumis on registreerimata seiklejate jaoks lahkelt välja pandud ja süsteemselt sorditud nii info tulevaste ja möödunud ürituste kohta kui kõikvõimalikud triviaalsemad ning ka süvitsiminevamad nopped Tolkieni loomingu kohta.

Ordu korraldab suuremaid ja väiksemaid temaatilisi üritusi. Sagedamini tuleb ette avalikke seminare, töö- ja õpitube, kus meistrid tutvustavad mõnda muinasloolist käsitööliiki või kantakse ette loenguid, korraldatakse vähemlevinud filmide vaatamist. Meil endil on lõbus ning see ongi üks võimalus nakatada laiemat ringi loomisrõõmu ja isetegemise pisikuga.

Ordu Kodadel on omad eraviisilised, traditsioonilised kokkutulemise ajad ning kohad, mõnusad koja kultuuri arendamise ning meeldiva suhtlemise süvendamiseks. Teine liik kogunemisi on kodadest sõltumatud üritused, kus tähistatakse näiteks Bilbo ja Frodo ühissünnipäeva või mõnda muud olulist tähtpäeva. Kaks korda aastas aga korraldab kogu Ordu liikmeskond 1-3-päevaseid väliüritusi, mis leiavad aset mõnes Eesti looduskaunis piirkonnas ja sisaldavad rohkelt aktiivset tegevust. Põhirõhk on mängudel, võistlustel ja võistumängudel, matkadel ja viktoriinidel, mis enamjaolt elatakse läbi korralikult kostümeerituna ning oma tegelase nahas, süüdimatult nauditakse head teemakohast sööki ja jooki ning kamina- või lõkketuld. Ordu liikme jaoks on need üritused stiimul nokitseda oma tegelase rõivastuse, ehete ja relvade, ajaloo ning tausta kallal, et siis järgmine kord jällegi hiilata. Kuna vahepealsete aastate jooksul on paljudele orduliikmetele siginenud perekonnad ja lapsed, on nemadki Ordu Kaimudena kenasti oodatud ja igatsetud, orduliikme poolt mukitud ja instrueeritud, et orduliige võiks terve perega muretult üritusele sõita ega peaks valima perekonna ja Ordu vahel. Viimastel aegadel on Ordu Lasteaed muutunud nii suureks, et kaalutakse eraldi vennaskonna moodustamist, mis vastutaks korrapäralise lastetöö eest, et vanemad ka veidi puhata ja mängida saaksid või suudaksid vähemalt viktoriinidele pingsamalt keskenduda.

Väljaspool oma liikmeskonda on Ordu poolt läbi viidud ürituste hulgas päris-elus-rollimänguseeriad „Beleriandi Lood“ ja kesktalvisel ajal toimuvad rollimängulise elemendiga Keskmaa Ordu Ballid. Juba mitu aastat toimub rahvusvahelisel Tolkieni lugemise päeval vastav üritus ka Eestis, kus Keskmaa Ordu korraldab Tallinnasse ja Tartusse mõnda hubasesse asukohta vaba osavõtuga huvilisteringile kokkutuleku. Vanameistri teoseid loevad ette kutsutud üllatusesinejad populaarsete kirjandus- või avaliku elu esindajate hulgast. Ühtlasi püüab Keskmaa Ordu hea seista Eesti Tolkienihuviliste silmapaistmise eest välismaal, suheldes teiste organisatsioonidega ning käies vahel oma esindusega ise kohapeal. 2005 Birminghami kokkutulek on siiani suurima Ordu saatkonnaga reis. Suhtlemist tuleb ette ka meedia ning interneti teel. Ordu on heal meelel Tolkieni loomingu kohta ettekande pidanud ka kutsutud külalisena mitmel messil ja kokkutulekul. Infot uute ettevõtmiste kohta saab aga foorumist ja kodulehelt.

NB! Huvilistel on võimalik veel viimaseid päevi külastada ka KO korraldatud näitust J.R.R. Tolkieni loomingu põhjal valminud taiestest Munkadetaguses Tornis Tallinnas, Müürivahe 58. Näitus sai üles 7. jaanuaril Vanameistri sünniaastapäeva puhul korraldatud seminar-üritusel. Kiirustage!
© Kõik jutud on autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine on autori nõusolekuta keelatud! (0.0657)