Valimised on selleks korraks läbi ja olles arutanud tulemuste ja üldse Eesti poliitilise olukorra üle tundsime pettumust. Mida rohkem oleme omavahel rääkinud, seda rohkem on tekkinud tunne, et Eesti poliitmaastikul võiks eksisteerida teadust, mõttevabadust, meditsiini ja keskkonnasäästlikust toetav tehnokraatlik erakond, mis tahaks panna riiki juhtima targad inimesed.

Sedalaadi erakond ei pakuks populistlikke lahendusi, ning lükkaks populismiga kaasnevaid probleeme järeltulevatele põlvedele. Iga, ka lühiajaline, hetkeolukorras vastu võetud otsus tuleks valida nii, et see viiks kaugemate eesmärkide poole.

Me arvame, et sellise erakonna lubadused ja eesmärgid tuleks laias laastus jaotada kolme kategooriasse: lähemad eesmärgid, lähituleviku eesmärgid ja kaugemad eesmärgid.
Ja ühe eesmärgi elluviimine viib teiseni.

Meie nägemus tehnokraatliku erakonna programmist

Lähemad eesmärgid:

• Alustame laiapõhist teaduse ja hariduse rahastamist. Hakkame märkimisväärselt rohkem toetama ülikoolides STEM ja LTT teaduste tegemist, tõstame doktorantide toetusi ja finantseerime väärtuslike uurimisprojekte. Samuti soovime muuta ülikoolid tugevamateks teaduskeskusteks, mis meelitavad rohkem välisteadlasi.
• Kaasame teadlased ja oma ala eksperdid riigi juhtimisse ja võtame valitsedes neid kuulda.
• Viime läbi koolireformi ja töötame välja uued õppekavad, mis hakkavad juba esimesest klassist saadik toetama teaduspõhist maailmapilti. Paljud koolid on tänapäeval maailma arengust maha jäänud. Hakkame lapsi juba varajasest east saadik ette valmistama tuleviku töökohtadeks – õpetame programmeerimist, robootikat jne. Samuti propageerime koolides nii poistele kui tüdrukutele teaduse ja tehnikaga tegelemist. Eesti noored peavad muutuma aina muutuval globaalsel tehnoloogiamaastikul konkurentsivõimelisemaks.
• Tõstame õpetajate palkasid, muudame nende töö ahvatlevamaks ja parandame väljaõpet.
• Suuname senisest märksa rohkem raha meditsiini ja tervishoidu. Soodustame suurte biomeditsiinifirmade Eestisse kolimist ja toetame teadlaste uuringuid, kes keskenduvad haiguste ravile, uute ravimite väljatöötamisele, eluea pikendamisele ja elukvaliteedi parandamisele. Samuti propageerime tervislikke eluviise ja sporti. Arenenum meditsiin ja tervem rahvas säästab palju raha sotsiaalhoolekandes.
• Propageerime nutikat ja kõrgtehnoloogilist põllumajandust ning toome läbi investeeringute tehnika- ja põllumajandussektori üksteisele lähemale. Läbi uudsete lahenduse saab tekitada maakohtadesse uusi ja kõrgemalt tasustatud töökohti. Näidetena võib tuua põlludroonid, põllumajandusliku IT, vertikaalsed linnafarmid ja uued GMO sordid, mis ei vaja herbitsiide, pestitsiide ja fungitsiide ning mis on saagikamad. Loome biokütuste tegemiseks GMO vetikafarmid.
• Laiendame rohelise energia osakaalu. Ehitame rohkem tuuleparke ja investeerime rohkem uudsetesse energeetilistesse lahendustesse nagu merelaineenergia, geotermaalenergia jne. Lõpetame põlevkivi kaevandamise vaid energia tootmiseks ja loome eelised elektriautodega sõitjatele. Soodustame selliste ettevõtete nagu Tesla jms tulekut Eestisse. Võitleme kliimasoojenemise (ja selle eitamise) vastu.
• Loome erinevaid majanduslike soodustusi ja stiimuleid, et meelitada Eestisse rohkem suuri tehnoloogiaettevõtteid nagu Google, Amazon jms. See loob Eestisse rohkem tehnoloogiaga seotud töökohti ja tooks sisse suurel hulgal välisraha. Tahame teha Eestist väikse, kuid juhtiva tehnoloogiakeskuse nagu Singapur.
• Toetame intellektuaalse vara vabadust ja lähtume sellest ka seadusloomes.
• Osaleme arenenud transpordi projektides nagu Hyperloop.

Pikaajalisemad eesmärgid

• Toetame rohkem Eesti teadlaste kosmoseprojekte nagu ESTCube ja saadame orbiidile rohkem satelliite. Samuti osaleme võimaluste piires rahvusvahelistes kosmoseprojektides.
• Lõpetame sõltuvuse fossiilsetest kütustest ja läheme täielikult üle taastuvenergiale.
• Vähendame regulatsioone kloonimise, geeniteraapia, CRISPR jms ümber, et saada rahvusvahelisel maastikul eelis nende riikide ees, kes ei julge selles suunas samme astuda.
• Pikendame eestlaste eluiga ja terveid eluaastaid. See vähendab oluliselt sotsiaalhoolekande kulutusi ja sealt saab raha kokku hoida hariduse, teaduse ja paljude teiste valdkondade jaoks. Tasub mõelda, kui palju läheb inimeste enneaegne vananemine riigi jaoks tegelikult maksma.
• Ka töövõimetuse probleemide lahendamise osas tuleks pöörata rohkem tähelepanu meditsiinile ja teadusele, püüda lahendada just nimelt neid põhjuseid, miks inimene üldse töövõimetuks jääb.
• Viime sisse universaalse kodanikupalga.

Kaugemad ja utoopilisemad eesmärgid.

• Muudame Eesti maailma juhtivaks riigiks meditsiiniuuringutes. Lõpetame surma või lükkame selle vähemalt võimalikult kaugele. Läbi arenenud meditsiini suudame lõpuks kasvatada inimestele uusi organeid, ravida praegu ravimatuid haigusi jne.
• Toetame transhumanismi, sealhulgas inimeste geneetilist ja küberneetilist täiustamist. Iga inimene peaks saama elada võimalikult õnnelikku ja pikka elu. Tervemad, tugevamad ja intelligentsemad inimesed aitaks Eestil ja kogu maailmal tsivilisatsioonina kiiremini edasi liikuda. Inimkond peab võtma evolutsiooni enda kontrolli alla ja Eesti peaks olema selles valdkonnas üks eestvedajaid.
• Osaleme kosmose koloniseerimises ja ei jää tulevasest planeetide koloniseerimise võidujooksust maha. Kuna oleme väike ja piiratud ressurssidega riik, siis on neis valdkondades oluline erinevates rahvusvahelistes projektides osalemine. Samuti võiks neile eesmärkidele läheneda erasektori projektide abil.
• Ehitame Eestisse erinevate välismaiste investeeringute toega kvantum-superarvuti.
Reaktori tööle saab kaasa aidata igaüks! Saada oma jutt, artikkel, arvustus, uudisvihje, arvamus või muu kaastöö toimetuse aadressile toimetus@ulmeajakiri.ee.
© Kõik jutud on autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine on autori nõusolekuta keelatud! (0.0555)