Internetis kirjutamise kohta tarkusi lugedes jäi näppu järgmine ingliskeelne sõnaseletuste loetelu, allikaviide on kahjuks kaotsi läinud, kuid siin need on:

The Six Word Story: 6 words

Twitterature: <280 characters

Minisaga (also known as dribble): <50 words

Microfiction (also known as drabble): <100 words

Sudden fiction: <750 words

Flash fiction: <1,500 words

Ja seda loetelu lugedes ärkas minus vana küsimus: kuidas neid peaks eesti keeles nimetama? Tõttasin Messengeri Tallinna kirjutamistoa gruppi abi järgi.  Mitme pea nõul ja jõul saime kokku järgmise vastete loetelu. Mõni sõna jäi puudu, mille osas saavad Reaktori lugejad lahkelt appi tõtata

Kuue sõna jutt: 6 sõna

Säutsjutt: <280 märki

Minisaaga (või tilk): <50 sõna

Mikrolugu (ka nire): <100 sõna

Sudden fiction: <750 words

Ülilühijutt: <1,500 sõna

Et puhtast laiskusest mul internetis luurav vaste märkamata ei jääks, otsisin infot juurde. Eelnev nimekiri jäi auklikuks ikka, kuid juurde sain mõned otsimata tarkused.:

Wikipedia väidab, et drabble (nire/mikrolugu) peab olema just täpselt 100 sõna pikk, ei kriipsugi rohkem ega vähem. Nende kirjutamiseks peetakse ka kirjutamisvõistlusi, kus ette antakse teema ja aeg. Selle  jutuvormi eelkäiaks võib pidada aga 3-rea-jutte, pärit Prantsusmaalt.

Kui sõnade päritolusid mõistatada, siis 6-sõna jutud on oletatavalt tõukunud Hemingway just nii pikast teosest, Twitterature sõnadest Twitter ja literature. See selleks.

Neile kuuele ingliskeelsele sõnale vasteid otsides lipsasid pakkumistena läbi ka laast ja miniatuur, kuid need terminid ei taha hästi sobida. Wikipedia arvab miniatuurist järgmist:

Miniatuur on kirjanduses lühike, täpse sõnastusega proosa-väikevorm, mida iseloomustab rõhutatult lüüriline meeleolu.

Ajakiri „Keel ja kirjandus“ (https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/24646) on veidi vabam

Proosaluulele lähedane žanr on eesti kirjanduses aga miniatuur ehk Juhani Aho terminiga – laast. Miniatuuride ehk laastude sisu võib olla väga mitmekesine, kord aforistlik, lüürikapäraselt staatiline, meditatiivne, meeleolutsev, kord novelli- või muinasjutupäraselt narratiivne.

Peaaegu, kuid sõnu siin ei loeta. Kas tänapäeva e-avaldamiste puhul sõnade arv üldse defineerimisel ellu jääb, on omaette küsimus.

Terminid novell ja novellett ei anna aga üldse lootust vasteks sobimiseks, neil on jutu vormile omad kindlad nõudmised ning jutu pikkus on neist vaid üks ja üsna umbmäärane tunnus. (https://www.tlu.ee/opmat/ek/Novellianalyys/novelliteooria.html)

Seni aga vajaks ka neile kuuele sõnale vasteid.  Abikäed on oodatud.

Reaktori tööle saab kaasa aidata igaüks! Saada oma jutt, artikkel, arvustus, uudisvihje, arvamus või muu kaastöö toimetuse aadressile toimetus@ulmeajakiri.ee.
© Kõik jutud on autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine on autori nõusolekuta keelatud! (0.0520)